Chór Akademicki UKW
Bernard Mendlik

Bernard Mendlik

Prof. dr hab. Bernard Mendlik. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) i Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Kwalifikacje I stopnia uzyskał w dyscyplinie prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (1999). Także w poznańskiej Akademii Muzycznej uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura (2006). Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy (2012-2016) oraz Kierownik Katedry Dyrygentury (od 2015). W latach 2008-2012 pełnił funkcję Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju UKW w Bydgoszczy. Jego dorobek artystyczny koncentruje się na pracy z Chórem Akademickim UKW w Bydgoszczy. Uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia, uczestnicząc w międzynarodowych i krajowych koncertach, konkursach oraz festiwalach chóralnych, m.in.: w Niemczech, we Włoszech, Szwecji, Słowacji, Hiszpanii i na Malcie, w Danii i Austrii. Dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy przygotowuje partie chóralne wielkich form wokalno-instrumentalnych. Kierownik tematu w ramach badań statutowych prowadzonych na Wydziale Edukacji Muzycznej pt.: Kształcenie dyrygentów szkolnych zespołów muzycznych. Promotor 4 rozpraw doktorskich, recenzent w przewodach habilitacyjnych i doktorskich. Jest Dyrektorem Programowym Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Akademickich – Akademickie Kolędowanie, odbywającego się od 6 lat w Bydgoszczy. Członek zarządu Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. V-ce Prezes ASZ UKW w Bydgoszczy. Był Kierownikiem Projektów finansowanych ze środków unijnych RPO: Budowa Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu UKW oraz Budowa Biblioteki Głównej UKW w Bydgoszczy. Ukończył studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku (2014). Od 2010 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej Kazimierzowskiego Uniwersytetu III Wieku przy UKW w Bydgoszczy. W roku 2014 otrzymał tytuł profesora w dziedzinie: sztuki muzyczne. Odznaczony Brązowym (2003) i Złotym Krzyżem Zasługi (2011). Honorowy Obywatel Miasta Wągrowca – 2014.