Dyrygent

Bernard Mendlik

03 stycznia 2015
czytaj całość

Prof. dr hab. Bernard Mendlik. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) i Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Kwalifikacje I stopnia uzyskał w dyscyplinie prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (1999). Także w poznańskiej Akademii Muzycznej uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura (2006). Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy (2012-2016) oraz Kierownik Katedry Dyrygentury (od 2015). W latach 2008-2012 pełnił funkcję Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju UKW w Bydgoszczy. Jego dorobek artystyczny koncentruje się na pracy z Chórem Akademickim UKW w Bydgoszczy. Uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia, uczestnicząc w międzynarodowych i krajowych koncertach, konkursach oraz festiwalach chóralnych, m.in.: w Niemczech, we Włoszech, Szwecji, Słowacji, Hiszpanii i na Malcie, w Danii i Austrii. Dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy przygotowuje partie chóralne wielkich form wokalno-instrumentalnych. Kierownik tematu w ramach badań statutowych prowadzonych na Wydziale Edukacji Muzycznej pt.: Kształcenie dyrygentów szkolnych zespołów muzycznych. Promotor 4 rozpraw doktorskich, recenzent w przewodach habilitacyjnych i doktorskich. Jest Dyrektorem Programowym Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Akademickich – Akademickie Kolędowanie, odbywającego się od 6 lat w Bydgoszczy. Członek zarządu Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. V-ce Prezes ASZ UKW w Bydgoszczy. Był Kierownikiem Projektów finansowanych ze środków unijnych RPO: Budowa Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu UKW oraz Budowa Biblioteki Głównej UKW w Bydgoszczy. Ukończył studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku (2014). Od 2010 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej Kazimierzowskiego Uniwersytetu III Wieku przy UKW w Bydgoszczy. W roku 2014 otrzymał tytuł profesora w dziedzinie: sztuki muzyczne. Odznaczony Brązowym (2003) i Złotym Krzyżem Zasługi (2011). Honorowy Obywatel Miasta Wągrowca – 2014. 

czytaj całość…

Benedykt Odya

03 stycznia 2015
czytaj całość

Dr hab. Benedykt Odya. Jest adiunktem w Katedrze Dyrygentury Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W roku 1999 ukończył z wyróżnieniem Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Słupsku (obecnie Akademia Pomorska) w klasie dyrygowania prof. dra Sylwestra Matczaka, a rok później Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie dyrygowania prof. dra Antoniego Grochowalskiego. W roku 2008 pod kierunkiem prof. dra Sylwestra Matczaka obronił pracę doktorską nt. Próba interpretacji sztuki wykonawczej polskich pieśni pasyjnych epoki średniowiecza i XVI w. W roku 2016 uzyskał stopień doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej w Krakowie. Na stałe współpracuje z Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy i Toruńską Orkiestrą Symfoniczną. Jego praca artystyczna to przede wszystkim praca z chórami akademickimi Uniwersytetów: Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest uczestnikiem i laureatem wielu krajowych i zagranicznych festiwali i konkursów muzycznych (m.in. Włochy, Hiszpania, Szwecja, Malta, Słowacja, Dania, Niemcy, Austria, Belgia). W zakres Jego zainteresowań oraz pracy artystycznej i naukowej w sposób szczególny wpisuje się Chrystus Ukrzyżowany orazmotywy Golgoty.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Chór Akademicki UKW,

ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. +48 52 341 91 00