Chór Akademicki UKW
Koncert Maryjne z Różą 2016

Koncert Maryjne z Różą 2016

W ramach VI. Maryjnych Koncertów z Różą Chór Akademicki UKW w Bydgoszczy wystąpił z koncertem w dniu 26 maja 2015 r. w Katedrze Bydgoskiej. Zespół, którym dyrygował dr hab. Benedykt Odya zaprezentował utwory chóralne m.inn. o tematyce maryjnej.