Chór Akademicki UKW
Warsztaty Chóralne Chóru UKW - Sztutowo - kwiecień 2016

Warsztaty Chóralne Chóru UKW - Sztutowo - kwiecień 2016

Chór Akademicki UKW w Bydgoszczy uczestniczył w Warsztatach Chóralnych Promyk 2016, które odbyły się w dniach 26-30.04.2016 r. w nadmorskim Sztutowie. Chórzyści pod dyrekcją prof. B. Mendlika i dr. hab. B. Odya oraz przy współpracy akompaniatorów dr. W. Kawalca i mgr. J. Szczepańskiego pracowali przede wszystkim nad nowym repertuarem: Carmina Burana - Carla Orffa. Oprócz zajęć chóralnych pobyt w Sztutowie był czasem odpoczynku, relaksu, zajęć sportowych i zadumy. Chórzyści wspólnie z dyrygentami i akompaniatorami zwiedzali także niemiecki obóz koncentracyjny w Sttuthof. Wyjazd był mozliwy dzięki wsparciu finansowemu UKW w Bydgoszczy.